Cho con học nhạc – Phụ huynh cần lưu ý những điều gì?