Tại sao việc học nhạc cụ có thể giúp trẻ em trau dồi kỹ năng ngôn ngữ?