Học thử:

  • Học viên được học thử 01 buổi miễn phí. Nếu học viên đóng tiền học phí, buổi học miễn phí sẽ không tính vào học phí của khóa học.

Học bù:

  • Học viên thông báo trước 01 ngày với bộ phận Tư vấn
  • Học viên được học bù một ngày khác trong vòng 02 tuần tính từ lúc học viên nghỉ
  • 01 khóa học chỉ được học bù tối đa 4 buổi vào các ngày khác trong tuần nhằm bảo đảm chất lượng học tập của học viên.

Hoàn tiền học phí:

  • Trường sẽ hoàn tiền 100% học phí nến khóa học không mở như đã thông báo.

Bảo lưu học phí:

  • Học viên có thể bảo lưu học phí nếu học không quá 50% thời gian của khóa học.
  • Học phí sẽ được bảo lưu qua khóa tiếp theo hoặc có thể chuyển cho người quen/người thân sử dụng tiếp với điều kiện trở thành học viên đăng ký khóa học mới.
ĐỐI TÁC

Chất Lượng – Tận Tâm – Chuyên Nghiệp