Lớp Luyện thi

Với đội ngũ Giảng viên đến từ Nhạc viện TP.HCM sẽ giúp học viên luyện thi vào Nhạc viện và các trường Đại học Âm nhạc chuyên nghiệp, các cuộc thi Cấp Chứng chỉ Quốc Tế LCM nhằm phát huy thế mạnh, năng khiếu, giúp học viên theo đuổi được ước mơ và đam mê của mình.

Hình thức lớp học:

  • 1 Giảng viên kèm 1 học viên
  • 1 Giảng viên kèm 2 – 4 học viên
STT Môn học Thời gian
1 Lớp Luyện thi Nhạc Viện 3 tháng/12 tuần/24 buổi
2 Lớp Luyện thi vào các trường Đại học Âm nhạc 3 tháng/12 tuần/24 buổi
3 Lớp Luyện thi Chứng chỉ Quốc tế LCM 3 tháng/12 tuần/24 buổi

Giáo trình được biên soạn và hệ thống lại từ những giáo trình tiên tiến nhất của các trường nhạc cổ điển, nhạc nhẹ uy tín trên thế giới sao cho phù hợp với điều kiện, trình độ tiếp nhận của học viên và thực tiễn của lịch sử phát triển tân nhạc Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng việc học tập trong một môi trường giáo dục toàn diện và bài bản sẽ giúp bạn có được những kiến thức vững vàng, để từ đó, bạn có thể khám phá tiềm năng của bản thân và còn tiến xa hơn nữa trên con đường âm nhạc.

 

Giáo trình được biên soạn và hệ thống lại từ những giáo trình tiên tiến nhất của các trường nhạc cổ điển, nhạc nhẹ uy tín trên thế giới sao cho phù hợp với điều kiện, trình độ tiếp nhận của học viên và thực tiễn của lịch sử phát triển tân nhạc Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng việc học tập trong một môi trường giáo dục toàn diện và bài bản sẽ giúp bạn có được những kiến thức vững vàng, để từ đó, bạn có thể khám phá tiềm năng của bản thân và còn tiến xa hơn nữa trên con đường âm nhạc.

 

Giáo trình được biên soạn và hệ thống lại từ những giáo trình tiên tiến nhất của các trường nhạc cổ điển, nhạc nhẹ uy tín trên thế giới sao cho phù hợp với điều kiện, trình độ tiếp nhận của học viên và thực tiễn của lịch sử phát triển tân nhạc Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng việc học tập trong một môi trường giáo dục toàn diện và bài bản sẽ giúp bạn có được những kiến thức vững vàng, để từ đó, bạn có thể khám phá tiềm năng của bản thân và còn tiến xa hơn nữa trên con đường âm nhạc.