GIẢNG VIÊN

 

Thạc sĩ – Nhạc sĩ Hồ Ngọc Linh – Giảng viên Nhạc Viện TP. HCM
Hiệu trưởng Piano Plaza Music School
GV Chỉ Huy Hợp Xướng, Chỉ Huy Dàn Nhạc, Sáng Tác, Kiến thức âm nhạc

Phạm Thị Lan Anh – Nhạc Viện TP.HCM
GV Piano

Trần Thảo Nguyên – Nhạc Viện TP.HCM

GV Piano

Phạm Hồng Sơn – Nhạc viện TP.HCM

GV Piano

Chu Thị Khánh Trân – Nhạc Viện TP.HCM

GV Piano

Thạc sĩ Nguyễn Lý Sơn Ca – Nhạc Viện TP.HCM

GV Piano

Thạc Sĩ Thanh Nhạc Trần Khánh Hòa – Giảng viên Thanh nhạc Học Viện Âm Nhạc Huế, Đại học Văn Lang & Đại học Văn Hiến

Ca sĩ tự do

GV Thanh Nhạc

Thạc sĩ Thanh Nhạc Nguyễn Thị Minh Trang – Nhạc Viện TP.HCM – Giảng viên Thanh Nhạc Đại học Nguyễn Tất Thành

Ca sĩ tự do

GV Thanh Nhạc