GIẢNG VIÊN

 

Thạc sĩ – Nhạc sĩ Hồ Ngọc Linh – Gv Nhạc Viện TP. HCM Gv Chỉ Huy Hợp Xướng, Chỉ Huy Dàn Nhạc, Sáng Tác, Kiến thức âm nhạc.

Hiệu Trưởng PIANO PLAZA

Phạm Thị Lan Anh – Nhạc Viện TP.HCM

Giáo viên Piano

Trần Thảo Nguyên – Nhạc Viện TP.HCM

Giáo viên Piano

Thạc sĩ Thanh Nhạc Nguyễn Thị Minh Trang – Nhạc Viện TP.HCM

GV Thanh Nhạc

Phạm Hồng Sơn – Nhạc viện TP.HCM

Giáo viên Piano

Thạc Sỹ Biễu Diễn Thanh Nhạc Trần Khánh Hòa – Nhạc Viện TP.HCM

GV Thanh nhạc

Khánh Trân-Gv Nhạc Viện TP. HCM

GV Piano

Nguyễn Lý Sơn Ca – Nhạc Viện TP.HCM

Giáo viên Piano