GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ – Nhạc sĩ Hồ Ngọc Linh – Gv Nhạc Viện TP. HCM Gv Chỉ Huy Hợp Xướng, Chỉ Huy Dàn Nhạc, Sáng Tác, Kiến thức âm nhạc.
Hiệu Trưởng PIANO PLAZA
Thầy Quang Đạt_piano plaza
Biên tập viên HTV
Thạc sĩ Quang Đạt - Gv. Violin
giang vien piano plaza
Gv Nhạc Viện TP. HCM, Gv Đại Học Văn Hóa
Nhạc sĩ Lê Quang Hiển - Gv Organ
Cử nhân Nhạc Viện TP. HCM, hiện đang công tác tại Café Người Sài Gòn Hát.
Thầy Lê Huy - Gv Guitar
Gv Nhạc Viện TP. HCM, Trưởng phòng Công tác Chính trị, Quản lý sinh viên Nhạc Viện TP. HCM.
Thạc sĩ Trần Minh Đặng - Gv Thanh Nhạc
Gv Nhạc Viện TP. HCM, Chuyên viên Phòng Đào tạo Nhạc Viện TP.HCM.
Thạc sĩ Quốc Hùng - Gv Thanh Nhạc